Papier versus digitaal

Het gebruik van papier is ondanks de digitale ontwikkelingen niet afgenomen. Integendeel! Het wereldwijde gebruik groeit jaarlijks. Papier is een belangrijke drager en verspreider van informatie, kennis en cultuur. Dat neemt niet weg dat digitale middelen steeds meer worden ingezet en voor bepaalde toepassingen voordelen bieden. Snelheid, flexibiliteit en kostenreductie kunnen worden genoemd. Digitaal en papier kunnen prima naast elkaar bestaan, elkaar versterken. Op deze website wordt geen keuze gemaakt voor papier of tegen digitaal. Beide middelen bieden bijzondere productspecifieke eigenschappen. Beiden hebben ook impact op het milieu. Dat het vervangen van papier door digitale middelen goed is voor het milieu verdient nuancering en klopt niet altijd. Iedere vorm van productie kost energie en grondstof. Het is aan de gebruiker om die eigenschappen en impact te beoordelen en om vervolgens een bewuste keuze te maken.

Met een leestijd van 30 minuten per dag is de milieu impact van een digitale krant vergelijkbaar met die van een gedrukte, papieren krant (*)

ICT heeft een reële impact op de broeikasgassen en biodiversiteit. Denk aan het stroomverbruik voor het verzenden van e-mails en de belasting van de netwerken door spam. Kolen vormen de belangrijkste bron van stroom: een fossiele grondstof die opraakt en vervuilt. Of wat te denken van de matige recycling van digitale dragers? Goedbedoelde op een beter milieu gerichte maatregelen hebben soms een averechts effect omdat zij te eenzijdig de aandacht afleiden van de kern van duurzaamheid: de bewuste en zuinige omgang met grondstoffen. Via de onderstaande buttons is informatie te vinden die bewustwording en nuancering tot doel heeft.

Het ICT-ecosysteem is inmiddels goed voor 10% van het totale mondiale energiegebruik. De cloud begint met kolen. (**)

5,5 minuten internet gebruik levert net zoveel CO2-uitstoot op als de productie en de bezorging van een full colour papieren leaflet op A4 formaat. (***)Klik hier voor de bron.