MVO in de praktijk

De implementatie van MVO in de bedrijfsvoering kost tijd en energie. Praktische, overzichtelijke en eenvoudig hanteerbare hulpmiddelen kunnen ondernemers over de streep trekken bij de verduurzaming.  Inmiddels zijn er vele initiatieven ontwikkeld om bedrijven bij te staan bij het implementeren van duurzaamheid in hun organisatie en activiteiten. Voorbeelden zijn:

MVO Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken heeft MVO Nederland in 2004 opgericht. Het moet uitgroeien tot een platform en aanspreekpunt voor partijen die MVO-activiteiten (willen) ondernemen. Binnen het netwerk van MVO Nederland werken circa 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO's samen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers. MVO Nederland helpt ondernemers om concreet met MVO aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl. MVO Nederland heeft een handig stappenplan ontwikkeld voor de implementatie van MVO. Lees meer…

Stimular

Stichting Stimular is in 1990 opgericht door het bedrijfsleven en overheden. Stimular stimuleert het midden- en kleinbedrijf (MKB) op het gebied van afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg. Vanaf 2000 is het werkterrein uitgebreid naar Duurzaam Ondernemen. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Doelstelling is ondernemers en directies bij bedrijfsbeslissingen een hoger bedrijfsrendement, een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij te laten nastreven. Daartoe wordt praktisch advies gegeven aan bedrijven. Zo is de Milieubarometer geïntroduceerd. Dit monitorinstrument voor bedrijven en instellingen geeft in één oogopslag de milieukosten en milieulasten van een bedrijf in beeld. Kijk voor meer informatie op www.milieubarometer.nl . Ook heeft Stimular de CO2-scan ontwikkeld. Daarmee ontvangen ondernemers een advies bestaande uit een CO2 balans, besparingstips op het gebied van energiegebruik en vervoer. en een visuele weergave van de te behalen CO2-besparing. De tips hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Online ISO 26000 quick scan

De gratis online ISO 26000 quick scan is ontwikkeld door CSR Academy, een gespecialiseerd MVO-adviesbureau. De quick scan is bedoeld om een idee te geven van de inhoud van ISO 26000. Maar ook om bedrijven een eerste indicatie te geven over de mate waarin de organisatie reeds voldoet aan ISO 26000. De scan bestaat uit 14 stellingen . Binnen 10 minuten volgt een score en een oordeel op ISO 26000. Kijk voor meer informatie op www.iso26000scan.nl.

De MVO Toolkit

Het opzetten en invoeren van een MVO-managementsysteem zorgt voor structuur en een systematische MVO-benadering. De MVO Toolkit helpt ondernemers hierbij op eenvoudige wijze. Kijk voor meer informatie op www.mvotoolkit.nl.