CO2-neutraal

Met CO2-neutraal wordt de situatie bedoeld waarbij de CO2-emissies van de productie ten hoogste nul zijn. Op diverse manieren wordt hier invulling aan gegeven. Voorbeelden zijn:

  • een efficiënter productieproces dat bijvoorbeeld leidt tot reductie, dan wel vermijding van afvalstromen;
  • een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Technologische ontwikkelingen maken dit steeds beter mogelijk;
  • het kiezen voor duurzame energie. Denk aan elektriciteit uit zon, wind, waterkracht en biomassa;
  • de keuze voor grondstoffen die na bewerking en gebruik als afval weer herbruikbaar zijn als grondstof.

CO2-compensatie is na energiereductie en de overstap naar duurzame energie een manier om klimaatverandering tegen te gaan. Het wordt bij voorkeur gebruikt voor energieverbruik dat niet makkelijk valt te reduceren of vergroenen (zoals vervoer). De laatste stap om het predicaat CO2-neutraal te behalen, is compensatie van de emissie van broeikasgassen. Het principe van compensatie is dat een partij een geldbedrag betaalt om elders een CO2-reductie te bewerkstelligen die overeenkomt met zijn eigen CO2-emissie. Zo planten bedrijven bomen in ontwikkelingslanden als compensatie voor hun eigen uitstoot. Voor een energieneutraal beleid is compensatie door middel van bosaanplant geen optie.