Duurzaamheid en CO2

De klimaatverandering is merkbaar. De aarde warmt op. Klimaatverandering is niet uniek. Het klimaat wijzigt continu. De Verenigde Naties voorspellen een temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8 °C voor deze eeuw. Temperatuurstijgingen hoger dan 2°C kunnen grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu. Uitstoot van broeikasgas (CO2) is een oorzaak hiervan. De rol van de mens bij de toegenomen uitstoot is evident. Steeds meer organisaties nemen verantwoordelijke stappen. Bijvoorbeeld door het verminderen van energiegebruik. Dat betekent in veel gevallen minder verbranding van fossiele brandstoffen en dus minder CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt het gebruik van duurzame energie voor een reductie van CO2-emissie. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van energiebronnen die geen CO2 uitstoten:

  • Waterkracht
  • Windenergie
  • Zonne-energie

Voorts wordt CO2-neutraal energiegebruik nagestreefd. De CO2-emissies zijn dan ten hoogste nul. Dit kan met bio-energie die voortvloeit uit verbranding van oudpapier of hout(resten). Hout (en daarmee papier) slaan CO2 op. Deze opgeslagen CO2 komt pas vrij bij verbranding. De CO2 die vrijkomt is eerst opgeslagen in het hout. De uitstoot is per saldo nul. De papier- en kartonindustrie is mede door het gebruik van bio-energie in staat om voor een groot deel te voorzien in haar eigen energievoorziening.

De overheid stimuleert milieuvriendelijk ondernemen. Zo bestaan er subsidies en fiscale regelingen voor energiezuinig ondernemen. Op de website van MVO Nederland staan veel interessante en praktische voorbeelden van bedrijven die bewust werken aan vermindering van energiegebruik.

Op het gebied van CO2 en duurzaamheid wordt een aantal kwalificaties gebruikt: CO2-neutraal, Energieneutraal en Klimaat neutraal. Wat zeggen deze begrippen?