Bio energie

Duurzame energie is meer dan windenergie, zonne-energie of energie uit waterkracht. Hout en oud-papier zijn te gebruiken als duurzame bron voor bio-energie. Dat is energie die uit biomassa (organisch materiaal zoals bomen en planten) en organische reststromen (afval zoals oudpapier) wordt gehaald. Door bioraffinage (verbranding, vergassing of vergisting van de organische materialen) ontstaan voedingsstoffen, nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie en duurzame energie. Door bio-energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Dat geldt ook voor de uitstoot van CO2. De CO2 die in hout en oudpapier zit is eerder aan de lucht ontrokken en komt vrij bij verbranding. Per saldo is de uitstoot 0, CO2 neutraal. Bio-energie is, in tegenstelling tot kolen, olie en aardgas, geen eindige bron en dus duurzaam.

Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (*).

Veel papierfabrieken gebruiken restafval (schors, hars en blaadjes van bomen) als energiebron en zijn grotendeels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte! Niet alleen het eigen energieverbruik wordt voor een groot deel ingevuld met bio-energie. De Scandinavische papierindustrie geldt inmiddels als een grote energieleverencier. Voorts levert de papierindustrie grondstof voor nieuwe producten en andere gebruikers. Hierbij valt te denken aan pulp, bio-chemicaliën, bio-ethanol en bio-energie. Het doel is om maximale waarde te creëren uit houtvezels en agrarische producten.

Voor de productie, verwerking en handel in bio-energie is een certificeringsysteem opgezet. Met het NTA 8080 certificaat kan de producent aantonen dat de biomassa die hij heeft geproduceerd, verhandeld of verwerkt, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria. Lees meer...

(*) CEPI, Sustainability Report, 2011