Duurzame productie

Ondernemers merken het steeds vaker: grondstoffen worden duurder of zijn moeilijk te verkrijgen. Het zijn gevolgen van grondstoffenschaarste. Tegenover een toenemende vraag naar grondstoffen staat een afnemend aanbod. Er zijn twee typen grondstoffen: hernieuwbare en niet-hernieuwbare. Delfstoffen - bijvoorbeeld mineralen en fossiele brandstoffen - zijn voorbeelden van niet-hernieuwbare grondstoffen. Daarvoor geldt: op is op. Denk aan olie, de grondstof van bijvoorbeeld plastic. Water, zon, lucht en agrarische grondstoffen (zoals hout en gewassen) zijn wel hernieuwbaar. In veel gevallen worden ook de hernieuwbare grondstoffen sneller verbruikt dan aangevuld, én gaat de kwaliteit achteruit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zuiver, zoet water en schone lucht. Lees meer op mvonederland.nl.

Bij de productie van papier en karton wordt naast hout relatief veel water en energie gebuikt. De papierindustrie gaat zeer zorgvuldig om met grondstoffen. Duurzaamheid is noodzaak. Behoud en duurzaam beheer van de grondstoffen zijn bestaansvereisten. Zonder hout en water geen papier.

Sinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 40% (*).

De papierindustrie is koploper in de Biobased economy. Geen sector gaat zo ver in het optimaal (her)gebruiken van grondstoffen en restafval. De industrie heeft de omslag gemaakt van product- naar cyclus denken. De unieke en duurzame eigenschappen van hout, papier en karton maken dit mogelijk. Bij het maken van papier past de industrie duurzame beginselen toe:

  • minder grondstoffen- en energiegebruik wordt nagestreefd;
  • wanneer energie wordt gebruikt dan zo bewust mogelijk en bij voorkeur middels alternatieve energie en/of bio-energie ;
  • zijn fossiele grondstoffen noodzakelijk dan worden deze zo efficiënt mogelijk ingezet.

Hout is een populaire grondstof voor de Biobased economy. De vraag ernaar zal toenemen. Daarom is de Nederlandse papier- en kartonsector op zoek naar duurzame alternatieve grondstoffen waarmee papier en karton kunnen worden geproduceerd. Lees meer over alternatieve grondstoffen.

Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (*).

Papier en karton passen goed binnen de Biobased economy. Zowel de pulp uit verse houtvezels als de pulp uit gerecycled papier is biobased. De pulp is onderdeel van de CO2-cyclus: bomen nemen tijdens de groei CO2 op. Pas bij verbranding komt de CO2 weer vrij. Bij recycling blijft de CO2 opgeslagen in het product.

(*) CEPI, Sustainability Report, 2011.