Duurzaam hout

Bomen leggen broeikasgassen vast. Verantwoord beheerde bossen dragen bij aan de vermindering van de klimaatverandering en houden rekening met de biodiversiteit. Om een hernieuwbare bron te blijven moet bos duurzaam worden beheerd. De papierindustrie zet zich hier voor in. Zij werkt met diverse certificeringschema’s die een garantie geven dat het voor de papierproductie gebruikte hout een verantwoord beheerde bron heeft. Keurmerken als FSC en PEFC stellen eisen aan duurzaam bosbeheer. Mede door de grote productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Sinds 1950 met maarliefst 30% (*). Met zorg wordt bos verbouwd, geoogst en hergeplant. Alleen zo kan hout een duurzame en hernieuwbare grondstof zijn. Lees meer

61,6% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos (**)

Niet alle bossen worden op verantwoorde wijze beheerd. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan. Keurmerken kunnen helpen bij het vinden van duurzaam hout , papier en karton. Lees meer ...

Hout(afval) en gebruikt papier en karton kunnen ook worden gebruikt als een duurzame energiebron. Dan vindt na eindgebruik verbranding plaats. De in het papier of karton opgeslagen CO2 komen bij verbranding vrij. Het betreft CO2 die eerder aan de lucht is ontrokken. De CO2-kringloop is dan gesloten. Het totale proces tot en met verbranding is CO2-neutraal. Echter, de kringloop kan nog veel verder worden opgerekt. Door recycling verzwakt de houtvezel. Deze vezel is circa zes tot zeven maal te gebruiken voor de papierkringloop. Daarna is de vezel daar niet sterk genoeg meer voor. Dat wil niet zeggen dat de houtvezel hoeft te worden afgeschreven. De Chemie kan nog vele waardevolle bestanddelen halen uit de verzwakte vezels. Dit maakt hout en papier tot belangrijke bouwstenen voor een circulaire economie.

Op de website van MVO Nederland is een schat aan informatie te vinden over duurzaam hout. MVO-issues, trends en MVO-praktijkvoorbeelden zijn hier te vinden.

(*) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163 (figuur 2.4)  en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, grafiek 70.

(**) CEPI, Sustainability Report, 2011.