Cradle to cradle

Cradle to Cradle (C2C) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, die naar voren is gebracht in het boek Cradle to Cradle: remaking the Way We Make Things (2002) van William McDonough en Michael Braungart.

C2C staat voor volledig hergebruik van stoffen. C2C gaat er vanuit dat materialen van een product volledig zijn te hergebruiken óf volledig afbreekbaar zijn. C2C gaat verder dan een normaal recyclingproces. Daarin wordt een afvalproduct opnieuw tot grondstof verwerkt om een nieuw product uit te maken. Vaak verliest het materiaal hierbij kwaliteit. Papier en karton kunnen zes tot zeven maal worden hergebruikt. Bij C2C is sprake van ´upcycling´ (van wieg tot wieg) in plaats van downcycling (van wieg tot graf). C2C is een nieuwe manier van ondernemen. Produceren zonder kwaliteitsverlies en restproducten staat centraal. Afval van het gebruikte product vormt bij Cradle to Cradle voedsel voor een nieuw product. Dit komt doordat de afvalstoffen worden gerecycled in hun eigen kringloop. C2C onderscheidt twee kringlopen: de biologische en de technische kringloop. De biologische kringloop bestaat uit organische stoffen, die na hun ´werkzame´ leven te composteren zijn. Niet-organische stoffen vormen de technische kringloop: onderdelen van producten blijven circuleren als waardevolle grondstoffen voor de industrie. Meer over C2C is te lezen op mvonederland.nl.

Een C2C voorbeeld uit de papierindustrie is het Black Satino toiletpapier van Van Houtum. Dit hygiënepapier wordt CO2-neutraal geproduceerd en mag de keurmerken FSC recycled, Europees Ecolabel en Cradle to Cradle voeren. Het is ook verkrijgbaar als handdoekpapier. Lees meer....