Duurzaam gebruik

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en bedrijf. Het is een verdelingsvraagstuk waar iedere gebruiker van grondstoffen en eindproducten mee van doen heeft. Zorgvuldig en bewust gebruik zijn kenmerken van duurzaamheid. Daarbij hoort afvalreductie en hergebruik.

Recycling van papier en karton is onderdeel geworden van de dagelijkse routine voor veel mensen. Nederland is koploper op het gebied van hergebruik. Meer dan 84% van het geconsumeerde papier wordt weer ingezameld en gerecycled. Afval is voedsel. Recyclebaarheid kent grenzen. Zo is de houtvezel na zes tot zeven keer hergebruik versleten, te kort. Er is sprake van ‘downcycling’: van wieg naar graf. Cradle to cradle (van wieg tot wieg) is produceren zonder kwaliteitsverlies en restproducten. Het betreft een nieuwe vorm van ontwerpen. Hier is sprake van ‘upcycling’.