Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen aandacht voor mensen (people), natuur en milieu (planet) en de continuïteit van het bedrijf (profit), ofwel de 3 p’s.

Duurzaamheid is een breed begrip dat is uitgewerkt in het Brundtland-rapport van de Verenigde Naties. Het rapport beschrijft duurzame ontwikkeling als de benodigde ontwikkeling en harmonisatie van bestaande institutionele, technologische, economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke structuren binnen maatschappijen om de huidige generaties te voorzien in hun behoeftes zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen.