Duurzaamheid & MVO

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. De dreiging van schaarste is aanwezig. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen. Duurzamer handelen is noodzaak.

De bevolking blijft groeien en passeert rond 2050 de 9 miljard wereldbewoners (*).

Papier en karton zijn duurzame producten. Zij hebben een hernieuwbare bron, worden duurzaam geproduceerd en zijn recyclebaar. Alle bij de productie, distributie en handel betrokken partijen kunnen een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de eindproducten van papier en karton. Samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis zijn essentieel. Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid en biedt kansen. De papier- en kartonindustrie neemt het voortouw.

Waarom is duurzaamheid van belang? Hoe kunnen bedrijven en burgers invulling geven aan duurzaamheid? Wat is de biobased-economy? Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Is er wet- en regelgeving?

(*) UN Population Fund, Population Trends, 2012