Knippen - Kirigami

De papierknipkunst of Kirigami kent een lange geschiedenis. De oorsprong ligt in Japan en China. Inmiddels wordt ook in verschillende Europese landen papier geknipt. Rusland, Polen, Litouwen, Zwitserland, Duitsland en Denemarken kennen een rijke papierknipkunst traditie. Ook in Nederland heeft de kunst vaste voet aan de grond gekregen. Zodra de papierproductie in Nederland op gang kwam werd er geknipt of gesneden. De variatie in Nederlands knipwerk is groot. Behalve een aantal voorbeelden van kunst, zijn er veel mooie voorbeelden van kunstnijverheid en volkskunst. Een kenmerk van de Nederlandse knipkunst is om het papier dubbel te vouwen en om zo een symmetrisch knipsel te maken. Heel gebruikelijk is het om na het open vouwen links en rechts een verschillend tafereel te knippen.

Er is een actieve vereniging voor papierknipkunst. Op de website van de vereniging (www.papierknipkunst.eu) is meer informatie te vinden over papierknippen, activiteiten en exposities, inclusief de digitale versie van het blad Knip-Pers.

                             

                                                                        Barcode Beatrix - Hannah Oud-Biemold