Kunst en hobby


Waarmee worden grootse ideeën tastbaar gemaakt? Met papier en karton. Denk aan de schetsen van een meesterwerk. Aan de eerste woorden van een gedicht of liedje. Of de verbeelding van een bouwconcept. Papier en karton worden in diverse kunstdisciplines gebruikt. Tekeningen, manuscripten, schilderingen op papier, miniaturen, Japanse prenten, kamerschermen, installaties, foto’s, of papier en karton als onderdeel van een collage. Bijzondere kunstvormen van papier en karton zijn de papiervouwkunst (Origami), de papierknipkunst (Kirigami) en de papierarchitectuur.