Krant, tijdschrift & boek

Dagelijks verschijnen miljoenen kranten, tijdschriften en boeken in Nederland. Eeuwenlang waren het dé informatiedragers. Het medialandschap is ingrijpend veranderd in de laatste decennia. Naast radio en televisie hebben nieuwe technologieën gezorgd voor een flexibele informatiemarkt die continu in beweging is. De grenzen tussen mediakanalen vervagen. Kranten en boeken worden ook digitaal uitgegeven. Dat doet weinig af aan de belangrijke rol van papier als drager van informatie. En bovenal het plezier dat lezen van papier oplevert!