Papier en milieu

Het voorstel van de Partij voor de Dieren gaat over het tegengaan van verspilling. Die verspilling zit in het gebruik van de folder maar wordt in verband gebracht met boskap en milieu. Onterecht. De folder is bij uitstek een product dat past binnen de circulaire economie. De folder van vandaag is de grondstof van de folder van morgen. Folders bestaan voor meer dan 83% uit gerecycled papier. Vervolgens wordt het gros van de folders weer gerecycled. Er worden nieuwe folders van gemaakt of dozen en hygienepapier. Een papiervezel wordt gemiddeld zeven keer hergebruikt om daarna te eindigen als karton. 

Het gebruikte folderpapier is gecertificeerd. Dit betekent dat voor iedere geoogste boom een nieuwe wordt geplant. Of meer. Niet voor niets groeit het Europese bos. Papier is een garantie voor bos. De bewering dat met folderverspreiding verspilling en grootschalige bomenkap plaatsvinden is dan ook niet juist, ja misleidend. De cijfers van onderzoeksbureau Milieu Centraal die Amsterdam en de Partij voor de Dieren gebruiken zijn door Mileucentraal  terug getrokken en betiteld als overdreven. De branche denkt graag mee over nóg betere manieren om papier te scheiden en in te zamelen.

In de brief van VNP, PRN en Papierenakrton.nl is meer te lezen over de maatregelen die deze partijen al nemen om verspilling tegen te gaan. De brochure van EMIP gaat in op de waardeketen van de papierindustrie en de feiten en fabels die daarover bestaan.Diezelfde mythen worden ontrafeld in de Mythen en Feiten folder van Papierenkarton.nl. En natuurlijk is op deze site veel informatie te vinden over de duurzame eigenschappen van papier en karton. 

Downloads/links

Boruchure Mythen en Feiten

EMIP Brochure

Brief VNP, PRN en Papierenkarton.nl